Соціально-економічний розвиток

         

 

Україна

 

ПРОХОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

                                   Р І Ш Е Н Н Я
                                               
від 21.12.2016                    №  VI/51-195
с.Прохорівка

 

Про затвердження місцевих

Програм Прохорівської

сільської ради на 2017 рік

                       

                             Відповідно ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5, 6,13 ст.91 Бюджетного кодексу України, сільська рада

 

Вирішила:

 

 

  1. Затвердити Програму розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою

населених пунктів Прохорівської сільської ради на 2017 рік (додаток 1).

  1. Затвердити Програму культурно-мистецьких заходів на 2017 рік (додаток 2).
  2. Затвердити природоохоронні заходи місцевого значення на 2017 рік (додаток 3).
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісії з питань агропромислового комплексу, соціальному розвитку села і регулюванню земельних відносин, охорони навколишнього середовища і раціональному використанню природних ресурсів, з питань освіти, культури і молодіжної політики.

 

 

 

  •  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 Додаток № 1

до рішення сільської ради

                                                                                           від 21.12.2016 № VI/51-195

 

П Р О Г Р А М А

розвитку житлово – комунального господарства та благоустрою населених пунктів Прохорівської сільської ради на 2017 рік

 

1. Загальні положення

  

          Благоустрій села – це комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення та озеленення території, а також ряд соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів із поліпшення мікроклімату, санітарного очищення тощо, котрі здійснюються на території села.

          Проблеми утримання в належному стані території села, її озеленення, відновлення об’єктів благоустрою потребують програмного вирішення.

          Одним із важливих завдань, що використовуються органами місцевого самоврядування відповідно до Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», є вирішення чисельних заходів, у тому числі і таких, що потребують фінансових витрат непередбачених в формувальних розрахунках бюджету.

          Програма благоустрою населених пунктів Прохорівської сільської ради на 2017 рік ( далі – Програма) розроблена для здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території села в належному санітарному стані, поліпшення його естетичного вигляду, забезпечення зовнішнього освітлення, відлову бродячих тварин, збереження об’єктів загального користування, інших природних комплексів і об’єктів.

   

2. Мета Програми

    

           Основна мета Програми - забезпечення утримання в належному санітарному стані території села (проїжджої частини, тротуарів, паркових алей, доріжок, малих архітектурних форм , парків ), раціональне використання та охорона об’єктів зовнішнього благоустрою, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

         

3. Строки та етапи виконання Програми

   

             Програма розроблена на 2017 рік, з переліком заходів щодо виконання Програми.

 

4. Ресурсне забезпечення Програми

   

              Джерелом фінансування Програми є кошти місцевого бюджету.

              Обсяги коштів, необхідних для реалізації Програми:

 

КФК 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» (Загальний фонд) грн..

КЕКВ

Найменування

Сума

Заходи

2240

Оплата послуг(крім комунальних)

50000

Виготовлення проектно-кошторисної документації для вуличного освітлення населених пунктів сільської ради

Всього:

50000

 

 

5. Основні напрямки реалізації Програми

   

               Основними напрямками реалізації Програми є:

           

           - утримання території села в належному санітарному стані;

           - освітлення вулиць села;

           - охорона та утримання зелених насаджень;

           - ремонт існуючих і створення нових елементів благоустрою;

           - створення у селі, вздовж автомобільних доріг, парку та скверу, насаджень;

           - корчування пнів;

           - повалення дерев;

           - скошування зелених зон;

           - висадження одно літників;

           - відлов бродячих тварин та захоронення їх трупів;

           - поточний ремонт лавок, пам’ятників , паркових алей;

           - прибирання проїжджої частини міста ;

           - підготовка території села до святкування Дня села тощо.

 

 

6. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

 

              Координація виконання заходів Програми покладається на Прохорівську сільську раду, якою планується залучення до її виконання підприємств,  організацій , громади.

 

7. Очікувані результати

 

               В ході виконання Програми очікується досягнення наступних показників:

            - поліпшення санітарного та естетичного стану села;

            - освітлення території села відповідно до потреб громади;

            - підтримання кількості працюючих світлоточек- 50 од.;

            - збільшення терміну придатності благоустрою, та інших об’єктів зовнішнього благоустрою за рахунок виконання робіт із поточного ремонту та послуг із технічного обслуговування;

            - реалізація місцевої політики щодо поліпшення благоустрою села;

            - забезпечення належних умов відпочинку населення.

 

 

Секретар сільської ради                                                                        О.С. Акритова

Додаток № 2

до рішення сільської ради

                                                                                           від 21.12.2016 № VI/51-195

 

Програма культурно – мистецьких заходів на 2017 рік

 

 1. Загальна частина

        Програма культурно – мистецьких заходів на 2017 рік

розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», акону України «Про культуру».

        Програма спрямована на створення сприятливих умов для розвитку культурного середовища, організації змістовного дозвілля населення та забезпечення високого рівня проведення святкових урочистостей з нагоди визначних подій.

 

2. Мета і основні завдання

        Програма ставить за мету фінансове забезпечення проведення місцевих культурно – мистецьких заходів.

        Основними завданнями Програми є:

- збереження історичних та культурних надбань краю, сприяння духовному розвитку населення;

- підвищення рівня заходів, спрямованих на відзначення державних, календарних свят, урочистостей з нагоди визначних подій;

- організація змістовного дозвілля населення;

- популяризація творчих досягнень місцевих аматорів .

 

3. Строки виконання

        Виконання заходів Програми передбачається здійснити протягом 2017 року.

 

4. Очікувані результати виконання Програми

        Реалізація заходів Програми сприятиме створенню належних умов для поліпшення культурного обслуговування та задоволення духовних потреб населення ради.

 

5. Фінансування Програми

        Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься у межах видатків, передбачених на фінансування галузі на 2017 рік, та інших джерел, не заборонених законодавством. Джерелом фінансування Програми є кошти місцевого бюджету.

  Обсяги коштів, необхідних для реалізації Програми:

КФК 4090 «Палаци і будинки культури та інші заклади клубного типу» (Загальний фонд) грн..

КЕКВ

Найменування

Сума

Заходи

2111

Заробітна плата

89730

Оклад – 89730 грн.

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

157470

Поточний ремонт приміщення с/БК

Всього:

247200

 

КФК 4030 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи»» (Загальний фонд) грн..

КЕКВ

Найменування

Сума

Заходи

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

10000

Придбання товарів для проведення заходів, присвячених Травневим святам, Дню села Прохорівка, Новорічні свята.

Всього:

10000

 

 

 6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

         Координацію здійснює Прохорівська сільська рада, а контроль – постійна комісія сільської ради з питань освіти, культури, і молодіжної політики.

 

Секретар сільської ради                                                                        О.С. Акритова

 

 

                                                                                                                                                                                                            

Логін: *

Пароль: *