Бюджет сільської ради

                         

                                             Україна

 

                                   ПРОХОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                     ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                      РІШЕННЯ

                                                                                                    

від  21.12.2016                 №  VI/51-194

с.Прохорівка

 

Про сільський  бюджет на 2017 рік

                        Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Прохорівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити  на 2017 рік:

1.1. Доходи  сільського  бюджету у  сумі  1078200 грн., у тому числі за рахунок дотації у сумі 256600 грн., доходи загального фонду – у сумі 1070200 грн. та доходи спеціального фонду – у сумі 8000 грн., згідно з додатком № 1 цього рішення.

1.2. Видатки сільського  бюджету у  сумі 1078200 грн., у тому числі видатки загального фонду - у сумі 1070200 грн. та видатки спеціального фонду – у сумі 8000 грн.

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів сільського бюджету на  2017 рік  у сумі 1078200  грн., у тому числі по  загальному фонду – 1070200 грн. та спеціальному фонду – 8000 грн. згідно з додатком № 3 цього рішення.

3. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів сільського бюджету в сумі  100 грн., згідно з додатком 2 цього рішення.        

4. Затвердити  на 2017 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 цього рішення.

5.  Затвердити перелік захищених видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

6. Затвердити у складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм  згідно з додатком № 5 цього рішення.

7. Розпоряднику коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

8. Установити, що у 2017 році до доходів загального та спеціального фондів сільського бюджету зараховуються податки і збори, перелік яких визначений ст. 69, 69.1 та частиною першою ст. 71 Бюджетного кодексу України зі змінами.

9. Відповідно до частини 1 статті 20 Бюджетного кодексу України формування сільського бюджету здійснюється із застосуванням перехідних кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (ТПКВМБ) та кодів функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФК),  без застосування програмно-цільового методу.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету, в особі голови сільської ради  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Додатки до рішення №  1 – 5 є його невід'ємною частиною.

12. Рішення діє з 1 січня по 31 грудня 2017 року.  

13. Контроль за виконанням  даного рішення  покласти на комісію з питань планування , бюджету і фінансів.                                  

 
 
Сільський голова                                                         І.М.Колле

 

 

Логін: *

Пароль: *