Соціально-економічний розвиток

                                                           

         

 

Україна

 

ПРОХОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

                                   Р І Ш Е Н Н Я
                                               
від 22.12.2017                    №  VI/64-236
с.Прохорівка

 

Про затвердження місцевих

Програм Прохорівської

сільської ради на 2018 рік

                       

                             Відповідно ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5, 6,13 ст.91 Бюджетного кодексу України, сільська рада

 

Вирішила:

 

 

  1. Затвердити Програму розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою

населених пунктів Прохорівської сільської ради на 2018 рік (додаток 1).

  1. Затвердити Програму культурно-мистецьких заходів на 2018 рік (додаток 2).
  2. Затвердити природоохоронні заходи місцевого значення на 2018 рік (додаток 3).
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісії з питань агропромислового комплексу, соціальному розвитку села і регулюванню земельних відносин, охорони навколишнього середовища і раціональному використанню природних ресурсів, з питань освіти, культури і молодіжної політики.

 

 

 

  •  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 Додаток № 1

до рішення сільської ради

                                                                                           від 22.12.2017 № VI/64-236

 

П Р О Г Р А М А

розвитку житлово – комунального господарства та благоустрою населених пунктів Прохорівської сільської ради на 2018 рік

 

1. Загальні положення

  

          Благоустрій села – це комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення та озеленення території, а також ряд соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів із поліпшення мікроклімату, санітарного очищення тощо, котрі здійснюються на території села.

          Проблеми утримання в належному стані території села, її озеленення, відновлення об’єктів благоустрою потребують програмного вирішення.

          Одним із важливих завдань, що використовуються органами місцевого самоврядування відповідно до Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», є вирішення чисельних заходів, у тому числі і таких, що потребують фінансових витрат непередбачених в формувальних розрахунках бюджету.

          Програма благоустрою населених пунктів Прохорівської сільської ради на 2018 рік ( далі – Програма) розроблена для здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території села в належному санітарному стані, поліпшення його естетичного вигляду, забезпечення зовнішнього освітлення, відлову бродячих тварин, збереження об’єктів загального користування, інших природних комплексів і об’єктів.

   

2. Мета Програми

    

           Основна мета Програми - забезпечення утримання в належному санітарному стані території села (проїжджої частини, тротуарів, паркових алей, доріжок, малих архітектурних форм , парків ), раціональне використання та охорона об’єктів зовнішнього благоустрою, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

         

3. Строки та етапи виконання Програми

   

             Програма розроблена на 2018 рік, з переліком заходів щодо виконання Програми.

 

4. Ресурсне забезпечення Програми

   

              Джерелом фінансування Програми є кошти місцевого бюджету.

              Обсяги коштів, необхідних для реалізації Програми:

 

КФК 6030 «організація благоустрою населених пунктів» (Загальний фонд) грн..

КЕКВ

Найменування

Сума

Заходи

2111

Заробітна плата

22400

Оплата праці робітників з благоустрою населених пунктів сільської ради, згідно договору з Волноваським РЦЗ, ЦПУ.

2120

Нарахування на оплату праці

4900

ФОП х 22%

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

5000

Придбання бензокоси.

Всього:

32300

 

 

5. Основні напрямки реалізації Програми

   

               Основними напрямками реалізації Програми є:

           

           - утримання території села в належному санітарному стані;

           - освітлення вулиць села;

           - охорона та утримання зелених насаджень;

           - ремонт існуючих і створення нових елементів благоустрою;

           - створення у селі, вздовж автомобільних доріг, парку та скверу, насаджень;

           - корчування пнів;

           - повалення дерев;

           - скошування зелених зон;

           - висадження одно літників;

           - відлов бродячих тварин та захоронення їх трупів;

           - поточний ремонт лавок, пам’ятників , паркових алей;

           - прибирання проїжджої частини міста ;

           - підготовка території села до святкування Дня села тощо.

 

 

6. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

 

              Координація виконання заходів Програми покладається на Прохорівську сільську раду, якою планується залучення до її виконання підприємств,  організацій , громади.

 

7. Очікувані результати

 

               В ході виконання Програми очікується досягнення наступних показників:

            - поліпшення санітарного та естетичного стану села;

            - освітлення території села відповідно до потреб громади;

            - підтримання кількості працюючих світлоточек- 50 од.;

            - збільшення терміну придатності благоустрою, та інших об’єктів зовнішнього благоустрою за рахунок виконання робіт із поточного ремонту та послуг із технічного обслуговування;

            - реалізація місцевої політики щодо поліпшення благоустрою села;

            - забезпечення належних умов відпочинку населення.

 

 

Секретар сільської ради                                                                        О.С. Акритова

 Додаток № 2

до рішення сільської ради

                                                                                           від 22.12.2017 № VI/64-236

 

Програма культурно – мистецьких заходів на 2018 рік

 

 1. Загальна частина

        Програма культурно – мистецьких заходів на 2018 рік

розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», акону України «Про культуру».

        Програма спрямована на створення сприятливих умов для розвитку культурного середовища, організації змістовного дозвілля населення та забезпечення високого рівня проведення святкових урочистостей з нагоди визначних подій.

 

2. Мета і основні завдання

        Програма ставить за мету фінансове забезпечення проведення місцевих культурно – мистецьких заходів.

        Основними завданнями Програми є:

- збереження історичних та культурних надбань краю, сприяння духовному розвитку населення;

- підвищення рівня заходів, спрямованих на відзначення державних, календарних свят, урочистостей з нагоди визначних подій;

- організація змістовного дозвілля населення;

- популяризація творчих досягнень місцевих аматорів .

 

3. Строки виконання

        Виконання заходів Програми передбачається здійснити протягом 2018 року.

 

4. Очікувані результати виконання Програми

        Реалізація заходів Програми сприятиме створенню належних умов для поліпшення культурного обслуговування та задоволення духовних потреб населення ради.

 

5. Фінансування Програми

        Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься у межах видатків, передбачених на фінансування галузі на 2018 рік, та інших джерел, не заборонених законодавством. Джерелом фінансування Програми є кошти місцевого бюджету.

  Обсяги коштів, необхідних для реалізації Програми:

КФК 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури» (Загальний фонд) грн..

КЕКВ

Найменування

Сума

Заходи

2111

Заробітна плата

40040

Оклад – 40040 грн.

2120

Нарахування на оплату праці

30360

ФОП х 22%

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

164800

Поточний ремонт приміщення с/БК

2275

Оплата інших енергоносіїв

21000

Придбання паливних брикетів

Всього:

256200

 

КФК 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»» (Загальний фонд) грн..

КЕКВ

Найменування

Сума

Заходи

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

10000

Придбання товарів для проведення заходів, присвячених Травневим святам, Дню села Прохорівка, Новорічні свята.

Всього:

10000

 

 

 6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

         Координацію здійснює Прохорівська сільська рада, а контроль – постійна комісія сільської ради з питань освіти, культури, і молодіжної політики.

 

Секретар сільської ради                                                                        О.С. Акритова

                                                                                Додаток 3

                                                                              до рішення сільської ради

                                                                                           від 22.12.2017 № VI/64-236

 

 

 

Перелік природоохоронних  заходів на 2018 рік

 

№ п/п

Назва екологічного заходу

Термін проведення

Сума, грн..

 Виконавці

1

Всеукраїнський день довкілля

Третя субота квітня

-
 Виконком сільської ради, Прохорівський СБК, Прохорівський дитсадок, Прохорівська ЗОШ, підприємства всіх форм власності

2

Свято екологічної освіти

12 травня

-
 Прохорівська ЗОШ
Прохорівський дитсадок.

3

Всеукраїнські природоохоронні акції "Збережи ялинку" та екологічні конкурси «Замість ялинки – зимовий букет» та «Новорічна композиція»

Грудень

-
 Виконком сільської ради

Прохорівська ЗОШ

Прохолрівський СБК

 

4

Всеукраїнські природоохоронні акції "Наша допомога птахам"

Грудень - березень

-
 Прохорівська ЗОШ
.

5

Екологічна акція «Чисте місто - чиста совість» (ліквідація стихійних сміттєзвалищ)

Протягом року

3630

 Виконком сільської ради

Прохорівський СБК, Прохорівський дитсадок, Прохорівська ЗОШ, підприємства всіх форм власності

 

 

 

 

Секретор сільської ради                                                                       О.С.Акритова

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                

 

 

 

 

                                                                                                

Логін: *

Пароль: *